Politica de confidentialitate

 

INFORMAȚII PRELIMINARE
Prin accesarea și navigarea site-ului www.caussade-semences.ro, achiziționarea produselor/serviciilor CAUSSADE sau prin interacțiunea cu noi prin orice modalitate de comunicare sunteți de acord cu Politica noastră de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați serviciile noastre.
Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru, prin urmare vă rugăm să examinați și Politica de confidențialitate ale site-urilor respective.
Această Politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă din momentul publicării noii versiuni pe website-ul CAUSSADE sau din momentul în care v-a fost comunicată în orice alt mod.

CINE SUNTEM?
„Caussade Semences Est Europa SRL”/”CAUSSADE” este o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, str. Aviator Popișteanu nr. 16, et. 3, Sector 1, tel: +40 (21) 224 08 31, fax: +40 (21) 224 08 32 , e-mail: office.ro@caussadsemencesgroup.com, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/9943/2009, CUI: RO 24191820.
CAUSSADE este operator de date în sensul Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice (“GDPR”) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
În vederea colectării datelor cu caracter personal, CAUSSADE este obligată să vă furnizeze, în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, informații cu privire la: datele cu caracter personal pe care le prelucrează, perioada de stocare, scopul și modul în care folosește datele dumneavoastră, drepturile pe care le aveți asupra datelor pe care ni le-aţi furnizat în calitate de persoană vizată.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Atunci când accesați și navigați pe site-ul nostru, când este plasata o comandă, când ne transmiteți o solicitare prin formularul de contact, e-mail sau ne contactați în orice alt mod, ne puteți comunica următoarele date personale pe care CAUSSADE le prelucrează:
• numele si prenumele,
• telefonul,
• județ,
• adresa de e-mail.
Vă rugăm să nu ne transmiteți CV-ul dvs. decât dacă acest lucru vă este solicitat în mod explicit, în scris, de către reprezentanții Caussade.
Vă informăm totodată că este posibil ca societatea CAUSSADE să colecteze prin module cookie sau alte tehnologii similare și date precum Adresa IP, pagini web pe care le accesați pe site, prin urmare vă rugăm să citiți cu atenție și Politica noastră privind utilizarea modulelor Cookies.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele colectate de către CAUSSADE sunt prelucrate de către această in următoarele scopuri:
1. pentru procesarea comenzilor efectuate prin intermediul website-ului, conform art. 6 alineat 1) litera b) din GDPR;
2. pentru soluționarea solicitărilor dumneavoastră adresate prin intermediul formularului de contact sau e-mail, conform art. 6 alineat 1) litera f) din GDPR, in interesul legitim al CAUSSADE de a răspunde solicitărilor, cererilor, reclamațiilor;
3. în vederea procesării cererii dumneavoastră de angajare, conform art. 6 alineat 1, litera b) din GDPR în vederea încheierii și executării unui contract de muncă, în masura in care reprezentanții societății v-au solicitat explicit transmiterea de date personale.
În situația în care societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal in alte scopuri, CAUSSADE vă va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta vor fi păstrate doar cât este necesar pentru a raspunde solicitărilor dvs.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvaluite de către CAUSSADE partenerilor de afaceri sau altor terți, cu respectarea legii. Astfel, datele cu caracter personal pot fi furnizate, după caz, către societăți care prestează activități pentru CAUSSADE în domeniul de achiziții, relațiilor de munca, furnizorii de servicii IT și de telecomunicații, curierat, către autorităţile statului precum ANAF, ANPC, etc. pe baza competenţelor acestora prevăzute de legea aplicabilă.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Conform Regulamentului GDPR aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:
(a) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
(b) Dreptul de acces asupra datelor, adică dreptul de a obține o confirmare din partea CAUSSADE dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, in caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
(c) Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete. Aveți dreptul de a obține din partea CAUSSADE rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. Datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care le-a primit, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
(d) Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") în situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR;
(e) Dreptul de a va opune prelucrării datelor în cazurile prevăzute de art. 21 din GDPR;
(f) Dreptul la portabilitate a datelor care se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele dumneavoastră să fie transmise altui operator fara obstacole din partea CAUSSADE, în cazul în care aceste date sunt prelucrate în mod automat, în temeiul consimțământului dumneavoastră exprimat conform articolului 6 alineat 1) litera a), respectiv în temeiul unui contract conform articolului 6 alineat 1) litera b) din GDPR.
(g) Dreptul la restricționare a prelucrării în cazurile prevăzut la art. 18 din GDPR;
(h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsura semnificativă, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizată de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat;
(i) Dreptul de a vă retrage consimțământul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
(j) Dreptul de a vă adresa justiției în vederea apărării drepturilor și intereselor dumneavoastră;
(k) Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul CAUSSADE, din București, str. Aviator Popisteanu nr. 16, et. 3, Sector 1, România sau pe email la adresa office.ro@caussadesemencesgroup.com.

CAUSSADE prelucrează datele dumneavoastră cu respectarea principiilor GDPR, în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din GDPR.

Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Politica cookies