Termeni si conditii


INFORMAȚII PRELIMINARE
Webite-ul www.caussade-semences.ro (denumit în continuare „Site-ul”) a fost dezvoltat în nume propriu de către societatea Caussade Semences Est Europa S.R.L. („CAUSSADE”), societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, str. Aviator Popișteanu nr. 16, et. 3, Sector 1, Tel: +40 (21) 224 08 31, înmatriculata in Registrul Comerțului sub nr. J40/9943/2009, având cod de înregistrare fiscală 24191820, E-mail: office.ro@caussadesemencesgroup.com
Prin accesarea, navigarea și utilizarea acestui site sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare. Vă rugam să citiți cu atenție informațiile prezentate mai jos, deoarece ele reglementează dreptul de utilizare a site-ului. Înainte de a naviga pe site vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate.
CAUSSADE își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile de utilizare oricând, fără notificare prealabilă utilizatorul având obligația de a revizui periodic Termenii și Condițiile de utilizare pentru a citi cea mai recentă versiune a acestora.

INFORMAȚII PUSE LA DISPOZIȚIE
Informaţiile conţinute sau la care se face referire pe acest site sunt furnizate doar cu scop informativ şi nu pot fi interpretate decât ca o introducere generală pentru CAUSSADE, produsele și serviciile sale. CAUSSADE utilizează toate mijloacele de care dispune pentru a oferi informații corecte și pentru a actualiza site-ul. Cu toate acestea, CAUSSADE nu garantează că informațiile sunt exacte, complete sau la zi. Pentru sfaturi specifice şi informații detaliate referitoare la produsele și serviciile noastre, precum și pentru verificarea informatiilor obținute prin intermediul acestui site, vă rugăm să contactaţi direct reprezentantii CAUSSADE.

COMENZI ONLINE
Serviciul de comenzi online a fost dezvoltat ca urmare a cererilor adresate societatii de catre fermieri. Datorita specificului activitatilor sale serviciile si produsele Caussade sunt destinate fermierilor organizati intr-o forma juridica (pfa sau societati comerciale). Prin intermediul website-ului Caussade fermierii pot plasa comenzi care vor fi preluate si redirectionate catre distribuitorii zonali care se vor ocupa de toate formalitatile si vor organiza livrarea produselor comandate. Caussade isi rezerva dreptul de a solicita plasarea de comenzi minime.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Acest site, precum și conținutul acestuia, incluzând, dar fără a se limita la text, mărci comerciale, logo-uri, fișiere audio sau video și baze de date Sunt proprietatea exclusivă a autorilor acestora. Prin urmare, orice reproducere, reprezentare, distribuție și/ sau folosire, în întregime sau doar parțială a site-ului sau a oricărei parți componente a acestuia este strict interzisă, incluzând și orice încercare de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta buna funcționare a serverului care rulează site-ul.
Acestea sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar orice încălcare a celor menționate anterior va atrage răspunderea penală a faptuitorului.

LINK-URI CATRE ALTE SITE-URI
CAUSSADE nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul pentru care există link-uri către alte site-uri. CAUSSADE nu controlează aceste site-uri şi nu este responsabilă pentru conţinutul acestora. Accesarea şi utilizarea acestor site-uri de către dumneavoastră se va face exclusiv pe propriul risc, motiv pentru care vă recomandăm să citiți Termenii și Condițiile, precum și Politicile acestor alte site-uri.
Folosirea de link-uri, mărci comerciale, nume, servicii, nume de domenii și nume de înregistrare ale altor companii nu implică în niciun fel, dacă nu se specifică altfel, existența unei afilieri între CAUSSADE și orice astfel de firme, produse, servicii, mărci comerciale, nume sau denumiri înregistrate.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
CAUSSADE nu acceptă, în limitele prevazute de lege, nicio răspundere în ceea ce privește pierderile directe sau indirecte sau daunele care rezultă din sau care au legatură cu utilizarea, operarea sau indisponibilitatea acestui site și a continuțului său.
CAUSSADE nu garantează nici calitatea tehnică și funcțională a site-ului, nici lipsa virușilor care pot exista pe site și nu va fi tras la răspundere pentru daunele directe și indirecte suferite sau invocate.

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT
CAUSSADE nu va răspunde pentru niciun fel de întârzieri sau neexecutare sau executare necorespunzătoare a a serviciilor sale, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit, astfel cum acestea sunt definite de lege. Forța majoră sau cazul fortuit va fi comunicat în cel mai scurt timp de la data apariției.

NOTIFICĂRILE
Utilizatorul este de acord ca toate notificările/comunicările efectuate în legătură cu prezentul site să se efectueze prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail comunicată de Utlizator prin formularul de contact sau la adresa de e-mail a CAUSSADE, respectiv office@caussade-semences.ro. În cazul în care Utilizatorul dorește să uzeze de o altă modalitate pentru transmiterea notificării/comunicării trebuie să obțină acordul expres al CAUSSADE, exprimat în scris.

CONFIDENȚIALITATE
CAUSSADE și Utilizatorul vor păstra confidențialitatea Informațiilor Confidențiale și nu vor divulga aceste informații terților, cu excepția situației în care există acordul prealabil și scris al CAUSSADE/Utilizatorului de divulgare a Informațiilor Confidențiale.
De asemenea, nu se va păstra obligația de confidențialitate în cazul în care informațiile sunt sau au fost făcute publice în alt mod decât ca urmare a încălcării prezentei secțiunii sau dacă informațiile sunt solicitate a fi divulgate în scopul întrunirii oricăror cerințe legale sau de reglementare, cu condiția informării de îndată a celeilalte părți cu privire la această solicitare, CAUSSADE. Utilizatorul urmând să furnizeze aceste informații numai dacă acest lucru este absolut necesar.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ
Toate situațiile apărute în legatură cu utilizarea și conținutul site-ului www.caussade-semences.ro sunt guvernate de legislația românească în vigoare, indiferent de locul de accesare a site-ului. Orice litigiu care are ca obiect o dispută cu privire la Termenii și Condițiile de utilizare a acestui site va fi supus spre soluționare instanțelor române.

Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Politica cookies